Tarieven

Basis GGZ en Specialistische GGZ

Ik biedt zowel generalistische basis GGZ (bij lichte tot matige problematiek) als specialistische GGZ (complexere problematiek).  Een verwijzing van de huisarts is noodzakelijk

De praktijk is aangesloten bij 1nP . U kunt zich na contact met mij op de website aanmelden. De factuur wordt dan verstuurd aan de zorgverzekeraar. Voor 2018 geldt een eigen risico van € 385,00.

Afzeggen van een afspraak Indien een sessie minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de helft van de sessie in rekening gebracht.

COACHING

Bij onverzekerde zorg (relatieproblematiek, studieproblemen en/of rouw) kunt u gebruik maken van mijn coachingstrajecten. Bij sommige verzekeraars wordt dit vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor meer informatie verwijs ik u hiervoor naar uw eigen verzekeraar.

U ontvangt maandelijks een factuur over de gesprekken die in die periode hebben plaatsgevonden.

Bent u  werkzaam? Soms kan het interessant zijn om met uw werkgever te overleggen of deze het traject wil vergoeden. Bent u ondernemer? Het coachingstraject kan worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Bent u werkeloos? Het is mogelijk dat het UWV een budget kan vrijstellen voor een coachingstraject

De tarieven voor individuele Coaching (60 minuten, waarvan 15 minuten indirecte tijd) bedraagt € 85,–

Een systeem en/of relatiegesprek bedraagt  (75 minuten, waarvan 15 minuten indirecte tijd) € 110,–